promocja zdrowia - pogłębianie wiedzy z zakresu żywienia

Nawyki żywieniowe

Zajęcia z psychologiem miału na celu wypracowanie prozdrowotnych nawyków. W dniu 28.05.2024 r. rozmawialiśmy o piramidzie żywieniowej. Dla lepszego utrwalenia wiedzy z zakresu ile czego spożywać  wykonaliśmy własne piramidy.