warsztaty uświadamiające z zakresu higieny 2

Higiena

Warsztaty z higieny osobistej wzbudziły wyjątkowe zainteresowanie  i sprawiły wiele śmiechu, wśród grupy zapanowało wyjątkowe ożywienie, które przełożyło się na zapał w wypełnianiu testu kończącego zajęcia. Wcześniej uczestnicy  obejrzeli krótki film opowiadający o skutkach braku higieny osobistej i przyglądali się eksperymentowi z jajkiem, które zostało zanurzone  o occie po wcześniejszym wyszczotkowaniu go z użyciem pasty do zębów w obszarze 1/2 jajka. Seniorzy obejrzeli też wizualizacje skutków starannego mycia dłoni. Wszystkie osoby rozwiązujące test końcowy zostały nagrodzone preparatami do higieny i pielęgnacji ciała.