Zajęcia poświęcone stresowi - nabycie umiejętności rozładowywania napięć nr 2

Stres

Nowy tydzień rozpoczęliśmy od zajęć poświęconych stresowi. Każdy z nas miał możliwość opowiedzenia o tym jak stres wpływa na jego życie, jakie czynniki są najbardziej  stresogenne i jak sobie z tym radzić. Zajęcia były też okazją do bliższego poznania naszej nowej  psycholożki – Pani Natalii.