Moc życzeń…

W dniu 14.12.23  podczas zajęć gimnastycznych odwiedził nas Radny Rady Miasta Zgierza  Andrzej Piłacik  i złożył osobiście życzeniami bożonarodzeniowe w imieniu całego Stowarzyszenie Przemysława Staniszewskiego.