Zajęcia terapeutyczne z psychologiem

W dniu 27.10.23 seniorzy uczestniczyli w zajęciach  terapeutycznych z psychologiem.

Kolejne spotkanie w ramach pracy Klubu matematyka – trening uważności, rozpoznawanie figur.