mała motoryka usprawniająca dłonie

Ćwiczenia grafomotoryczne

W dniu 3.07.23 seniorzy wykonywali ćwiczenia grafomotoryczne pracując z indywidualnymi arkuszami –  szlaczki.