Czwartkowe ” śniadanko wigorowe” i gimnastyka w ogrodzie

Jak co czwartek, seniorzy rozpoczęli dzień od spotkania z pielęgniarką.

W gabinecie odbyły się indywidualne rozmowy, porady

oraz pomiar poziomu glukozy we krwi a także pomiar ciśnienia tętniczego.

Po badaniach przyszedł czas na  „śniadanko wigorowe” sprzyjające wspólnej integracji.

W godzinach przedpołudniowych odbył się także trening w ogrodzie

– profilaktyczna gimnastyka pod okiem fizjoterapeuty.