Uświadomienie recyklingowe

Dziś przygotowaliśmy pudełko na zużyte baterie, które od razu wypełniliśmy, składowanymi dotychczas w naszych mieszkaniach, zużytymi bateriami. Korzystamy z pojemników do segregacji śmieci ustawionych w naszych miejscach zamieszkania ale brakuje tam wyznaczonego miejsca na wyczerpane baterie, od dziś mamy swoje pudełko ustawione w miejscu widocznym i dogodnym dla wszystkich.