Profilaktyka zdrowotna

W dniu dzisiejszym rozmawialiśmy także o konieczności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w trakcie pobytu w palcówce i środowisku zamieszkania ze szczególnym uwzględnieniem konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz mycia i dezynfekcji rąk. Każdy uczestnik spotkania otrzymał stosowne ulotki, parę rękawiczek jednorazowych, maseczkę i zapas płynu do dezynfekcji rąk.