Informacja o czasowym zawieszeniu działalności stacjonarnych.

Od dnia 10 listopada 2020 r. do odwołania w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID – 19

zgodnie z Zarządzeniem NR 23/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu  zostały wprowadzone ograniczenia

w zakresie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zgierzu.

Ww. ograniczenia  dotyczą czasowego zawieszenia działań stacjonarnych dla seniorów

w zakresie organizacji czasu wolnego oraz zapewnienia posiłku w placówce.