Akcja porządkowanie nagrobków na Cmentarzu przy ul. Konstantynowskiej w Zgierzu

Od dnia  19.10.2020 r  w Dziennym Domu Senior-Wigor rozpoczęła się Akcja,

związana z porządkowaniem nagrobków osób zmarłych,  których pochówku dokonał

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu.

W dniach od 19-21.10.2020 w Dziennym Domu Senior Wigor powstało 250 ozdobnych wstążek

potrzebnych do wykonania wiązanek.

W ramach działań Klubu Integracji Społecznej  dniu 22.10.2020 r odbyło się porządkowanie nagrobków

na Cmentarzu przy ul. Konstantynowskiej w Zgierzu. W czynnościach uczestniczyli pracownicy DDS-W,

pracownicy MOPS oraz osoby realizujące prace społecznie użyteczne w placówkach podległych Gminie Miasto Zgierz.

W kolejnych dniach w Dziennym Domu Senior – Wigor zostaną również przygotowane wiązanki na groby.

Dzięki sponsorom jest to możliwe a pozyskane od darczyńców znicze zostaną zapalone na grobach

w Dniu Wszystkich Świętych.

Składamy podziękowanie wszystkim zaangażowanym,   pracownikom Ośrodka,  podopiecznym DDS-W

oraz  wszystkim osobom realizującym prace przy tej Akcji.