Zajęcia plastyczne

W październiku seniorzy z DDS-W dzielnie pracowali przygotowując na zajęciach plastycznych prace
na potrzeby ” Senioralnego przeglądu twórczości „.