Zajęcia kulinarne

Dnia 12.12.2017 r. w DDS-W odbyły się zajęcia kulinarne. Seniorzy przygotowywali potrawy żydowskie – na Święto Światła  Chanuki.