Zajęcia plastyczne

16 paździenirka odbyło się jedno z kilku cyklicznych zajęć plastycznych, na których seniorzy rozcinają wstążki i łączą w kolorowe kokardy,
przeznaczone do wiązanek. Plastikowe wstążki to dar od firmy Plasiflora. Jesteśmy na półmetku mamy już 130 szt. Ogromne podziękowania dla sponsora oraz uczynnych pomocnych seniorek i seniora.