Zajęcia w lipcu

Lipcowe zajęcia w DDS-W:
– Zajęcia plastyczne.
– Zajęcia trening umysłu- gra w Dobble, gra w państwa- miasta.
– Zajęcia z fizjoterapeutą – na powietrzu
– ” Śniadanko Wigorowe ” – integracja grupy