Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych

Zapytanie ofertowe zakończenie 21.12.2015r. Przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu „Senior WIGOR” w Zgierzu ul. Cezaka 12


Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
4. Wzór umowy
5. Oferta – druk
6. Formularz cenowy