Dzienny Domu „SENIOR-WIGOR” – zaczynamy!

1 grudnia 2015 roku otwarto działalność Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Zgierzu. Placówka powstała po przekształceniu Domu Dziennego Pobytu w Dzienny Dom „Senior – WIGOR”. Zgierski Dzienny Dom ” Senior-WIGOR” dysponuje 50 miejscami. Placówka zapewnia uczestnikom 8 godzinny pobyt, obiad 2-daniowy, terapię zajęciową mającą na celu ciekawą organizację czasu wolnego, cykl działań rekreacyjno-kulturalnych, usługi rehabilitacyjne i poradnictwo specjalistyczne. Gmina Miasto Zgierz otrzymała na adaptację , wyposażenie i działalność Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Zgierzu dotację w wysokości 186429.81 zł.