Utworzenie Dziennego Domu „SENIOR-WIGOR”

Na podstawie Uchwały NR XI/127/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r. nastąpiło wyodrębnienie Ośrodka Wsparcia – Domu Dziennego Pobytu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu oraz jego przekształcenie i utworzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Zgierzu przy ul. Cezaka 12.

Przekształcenie nastąpiło z dniem 1 października 2015 roku.