jak za dawnych lat - powrót do szkoły

1 września – wspominamy nasze lata szkolne

W dniu 1.09.2023 seniorzy wspominali swoje lata szkolne. W ramach zajęć z treningu umysłu odbyły się zajęcia lekcyjne z matematyki, języka polskiego, plastyki i gimnastyka śródlekcyjna. Podopieczni na dźwięk dzwonka rozpoczęli swoje lekcje. Po sprawdzeniu listy obecności każdy z uczestników otrzymał  swój przedmiotowy zeszyt. Na lekcji języka polskiego seniorzy pisali dyktando ze słuchu. Po lekcji odbyła się gimnastyka śródlekcyjna a potem matematyka. Z matematyki seniorzy wykonywali zadania matematyczne z jedną niewiadomą a do domu otrzymali pracę domowa, arkusz z działaniami, sprawdzian wiedzy z tabliczki mnożenia. Po krótkiej przerwie odbyły się zajęcia z plastyki. Każdy z uczestników rysował wg. komend rysunek. Był to trening uważności i orientacji przestrzennej oraz przypomnienie nazewnictwa i symboliki graficznych wzorów. Po zajęciach lekcyjnych  wystawione zostały oceny za aktywność i prowadzony zeszyt.

W radosnym nastroju przeszliśmy do sali na kawkę imieninową i miłe wspomnienia. Dotarliśmy także do starych kronik DDS-W niegdyś Dziennego Domu Pobytu.