recykling jest nam dobrze znany - edukacja

Spacer w szczytnym celu…

W dniu 16.08.2023 seniorzy spotkali się rano z pielęgniarką w ramach

profilaktyki zdrowia.

Po sprawdzeniu parametrów część grupy uczestniczyła w pogadance na temat:

potrzeby recyklingu i segregacji odpadów.

Po rozmowie mała grupa udała się na spacer do pobliskiej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zgierzu,

przy której znajduje się specjalny pojemnik na plastikowe nakrętki „Serce”.

Wrzuciliśmy tam nasze zbiory a zebrane i przekazane odpady oraz pozyskane w ten sposób pieniądze,

trafiają w szczytnym celu do odpowiednich instytucji.

W transporcie pomógł nam nasz Pan Jerzy i jego czerwony rower.

Potem udaliśmy się do pobliskiego sklepu, gdzie znajdował się pojemnik na zużyte baterie.

Tam również przekazaliśmy nasze segregowane odpady.

Po spacerze nie można było zapomnieć o koniecznym, przy tej pogodzie, nawodnieniu organizmu.

Po obiedzie graliśmy w naszą grę – ” Na ryby „, do momentu, aż wylała się szklanka z wodą i trzeba było wszystko wysuszyć.