Albertiana

Dwudziestego piątego lutego kolejny już raz uczestniczyliśmy w eliminacjach regionalnych Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA. Celem Festiwalu jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez promowanie ich twórczości teatralno-muzycznej, aktywizacja w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym oraz likwidowanie barier poprzez przywracanie do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Wspólnie obejrzeliśmy sześć występów grupowych i trzy występy solistów. Starannie przygotowane i zaprezentowane  programy bardzo nam się podobały.