Gimnastyka w ogrodzie …

W dniu 24.09.20 korzystając z pogody seniorzy z naszego DDS-W

uczestniczyli w zajęciach ruchowych prowadzonych w ogrodzie naszego Domu.

Pod czujnym okiem fizjoterapeuty ćwiczy się bezpieczniej,

jest także większa mobilizacja gdy pracuje się  w grupie.