Spotkanie w DDS-W pod hasłem: ” Zatrzymaj przemoc w rodzinie „

W dniu 26.11.2019 w DDS-W odbyło się spotkanie pod hasłem : ” Zatrzymaj przemoc w rodzinie „.

Prowadzący spotkanie przekazali ważne informacje dotyczące jakie są rodzaje przemocy w rodzinie,

jak należy reagować na przemoc w naszym najbliższym otoczeniu,

jakie są możliwości i rozwiązania  by móc sprawnie założyć tzw. ” niebieską kartę „,

do kogo zwrócić się o pomoc i poradę psychologiczną oraz prawną.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał wykaz instytucji i organizacji

działających na rzecz ofiar przemocy w rodzinie na terenie naszego miasta.