Spotkanie Wielkanocne

 

Dnia 18.04.2019 w DDS-W odbyło się „ Spotkanie Wielkanocne ”.

Przy wspólnym stole spotkali się wszyscy podopieczni domu,

sympatycy DDS-W czyli  zespoły śpiewacze „ Echo” oraz „ Wrzos”

a także zaproszeni honorowi goście:

Ksiądz dr Andrzej Blewiński Proboszcz Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu Pani Ewa Lesiak.

W części artystycznej wystąpiły zespoły śpiewacze z naszego DDS-W,

była też moc życzeń oraz upominki – wielkanocne jajka do koszyczka

– wykonane na zajęciach z terapii plastycznej metodą decoupage.